Nhân gian Trấn Ngục thể


Đệ ngũ chích tùng thử


9667

0 Thích

11 Tủ

1 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Nhân gian Trấn Ngục thể giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com ở đây võ đạo hưng thịnh, yêu ma loạn thế!

https://www.uukanshu.com


-------------------------------------
Thông tin
Tên gốc: 人间镇狱体
Hán việt:     Nhân gian trấn ngục thể
Tác giả:      Đệ ngũ chích tùng thử
Thể loại:     Huyền huyễn kỳ huyễn
Nguồn truyện: uukanshu
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2022-05-09 04:17:21
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố

Đẩy sách
Mục lục Cập nhật Xuống

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2022-10-20 10:32:14
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ